Categoría Extra

  • Forma regular, globosa, i superior a 20g.

  • Textura ferma i exemptes de qualsevol dany superficial.

Categoria Primera

  • Mida superior a 10 g.

  • Els danys no afectaran l’aparença i qualitat general de la tòfona.

  • Es permetran lleugers defectes de forma, color o abrasió superficial.

Categoria Segona

  • Mida superior a 5g. (Sencera o a trossos).
  • Es permetran defectes més severs de forma, color i abrasió superficial, i lleugers defectes causats per podridura o plagues.